Aquest servei permet a les famílies de l’escola disposar d’un espai de cura i atenció lúdicoeducativa dels seus fills i filles durant l’hora i mitja prèvia, i durant la mitja hora posterior a l’activitat lectiva, per tal puguin conciliar la seva vida familiar i laboral.

Servei d’acollida matinal (SAM)

Els horaris del servei són els següents:

  • Modalitat 1. De dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 hores.
  • Modalitat 2. De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00 hores.
  • Modalitat 3. Dies esporàdics. 1 hora i mitja o 1 hora.

Servei d’acollida de tarda (SAT)

  • De dilluns a divendres de 16:30 a 17:00

Els beneficiaris/àries dels programes SAM i SAT són tots els alumnes de l’escola, de famílies sòcies de l’AMPA.

*La Fundació Catalana de l’Esplai l’empresa proveïdora d’aquest servei.

SAM i SAT: Informació general i preus